2023/05 – Výpis ze spořícího bankovního účtu ve FIO 2